CENNIK OPŁAT


Obowiązuje od dnia 01.01.2023


AUTOCENA ZA DZIEŃ
1-3 DNI
CENA ZA DZIEŃ
4-6 DNI
CENA ZA TYDZIEŃ
1-3 TYGODNIE
CENA ZA MIESIĄC
SKOD KAMIQ MONTE CARLO 1,5TSI DSG AUTOMAT ROK 2022270 ZŁ250 ZŁ1200 ZŁ3900 ZŁ
SKADA KAMIQ MONTE CRLO 1,5TSI MANUAL ROK 2022260ZŁ240 ZŁ1100 ZŁ3800 ZŁ

CENY PODLEGAJĄ NEGOCJACJI – INDYWIDUALNIE Z KLIENTEM
CENY WYNAJMU NA DŁUŻSZY CZAS USTALANE SĄ INDYWIDUALNIE
CENA NIE ZAWIERA OPŁAT DODATKOWYCH USTALANYCH INDYWIDUALNIE Z KLIENTEM
PODANE CENY SĄ CENAMI BRUTTO


Cennik opłat dodatkowych


1Fotelik dla dziecka 0-3 lat (0-18kg)30,00 zł/doba
2Podkładka dla dziecka10,00 zł/doba
3Dodatkowy kierowca10,00 zł/doba
4Zwrot brudnego auta50,00 zł – opłata jednorazowa przed podstawieniem auta
6Wyjazd poza granicę kraju:
1 (Niemcy, Czechy, Słowacja, Węgry, Austria, Dania)
2 (Francja, Włochy, Chorwacja, Rumunia, Bułgaria, Słowenia, Holandia, Belgia)
3 (Hiszpania, Portugalia, Irlandia, Norwegia, Szwecja, Grecja)
1 – 199,00 zł
2 – 399,00 zł
3 – 499,00 zł
opłata jednorazowa przed podstawieniem
7Podstawienie/ odbiór pojazdu w innym miejscu niż siedziba firmyOd 35,00 zł
8Podstawienie/zwrot pojazdu w godzinach 20.00 – 8.0050,00 zł
9Brak dowodu rejestracyjnego, tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na szybie przy zwrocie pojazdu500 zł za każdy
10Uszkodzenie, utrata lub zgubienie kluczyka bądź pilota od samochodu5 000,00 zł
11Uszkodzenie lub utrata kołpaka – za każdy kołpak30,00 zł
12Uszkodzenie felgi aluminiowej – za każdą felgę1 500,00 zł
13Uszkodzenie felgi stalowej – za każdą felgę500,00 zł
14Brak części wyposażenia samochodu2 000,00 zł
plus koszt przywrócenia pojazdu do stanu pierwotnego
15Zamiana części samochodu bądź demontaż części bez zgody Wynajmującego2 500,00 zł
plus koszt przywrócenia pojazdu do stanu pierwotnego
16Zatankowanie pojazdu niewłaściwym rodzajem paliwa3 000,00 zł
17Zwrot brudnego pojazdu – możliwość usunięcia zabrudzeń za pośrednictwem standardowego sprzątania przez profesjonalne myjnie samochodowe80,00 zł
18Zabrudzenie tapicerki – pranie350,00 zł
19Utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy10% wartości pojazdu
20Złamanie zakazu przewożenia zwierząt250,00 zł
21Złamanie zakazu palenia tytoniu, korzystania z papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków i środków psychotropowych w samochodzie lub złamanie zakazu prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych500,00 zł
22Złamanie zakazu holowania innych pojazdów500,00 zł
23Przemieszczanie pojazdu poza granice Polski bez zgody Wynajmującego1 500,00 zł
24Udostępnienie pojazdu osobie nieuprawnionej do kierowania pojazdem2 500,00 zł
25Brak biletu parkingowego100,00 zł
plus rzeczywisty koszt opłaty parkingowej za zgubienie biletu
26Opłata administracyjna w związku z obsługą zobowiązań wobec instytucji zagranicznych z tytułu mandatu500,00 zł
plus koszt mandatu
27Opłata administracyjna w związku z obsługą zobowiązań wobec instytucji polskich z tytułu mandatu150,00 zł
plus koszt mandatu
28Opłata administracyjna za nieterminowe regulowanie zobowiązań wynikających z umowy najmu, w tym za sporządzenie wezwania do zapłaty500,00 zł
w przypadku konsumentów 100,00 zł
29Szkoda powstała w trakcie najmu i nierozliczona w ciężar polisy OC sprawcy4 000,00 zł lub
6 000,00 zł
kradzież lub szkoda całkowita
30Zwłoka w zdaniu pojazdu na rzecz Wynajmującego ( kara naliczana na każdy dzień zwłoki)Trzykrotność stawki dobowej za każdą rozpoczętą dobę zwłoki
31Opłata za każdy wyjazd terenowy związany z odbiorem niezwróconego pojazdu spoza miejsca wskazanego w umowie najmu – liczone w obie strony10 zł za 1 km
32Korzystanie z wynajętego pojazdu w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub Umową1 500,00 zł
33Porzucenie pojazdu5 000,00 zł
34Przedstawienie kosztorysu naprawy300,00 zł
35Przedterminowe rozwiązanie umowy z winy Najemcy
36Dostarczenie zapasowego kluczyka w przypadku zatrzaśnięcia go wewnątrz auta.5 zł za 1 km – liczone w obie strony